TJ SOKOL Vizovice Sport, zdraví, kondice ...

Společné akce 

Vývěska

Tělovýchovná jednota

Domů

Oddíly

Kontakt

Sokolovna - ubytování

 Historie TJ SOKOL Vizovice

Fotogalerie

Aktuality

News & Updates


Archive

Trocha historie Jednoty sokolské ve Vizovicích.

V 80 letech devatenástého století byl ve Vizovicích založen TURNKLUB - úzký kroužek, skládající se z nekolika úředníků, kteří vyvíjeli  tělocvičnou činnost.

Teprve v roce 1882 Dr. František Barvič, který cvičil v Praze pod vedením Tyršovým, zakladatel Sokola ve Valašském Meziříčí spolu s K.J.Obrátilem založili sokolskou jednotu ve Vizovicích. V červenci 1892 přijeli do Vizovic členové sokola ze Vsetína v sokolských krojích a předvedli veřejné cvičení, což vzbudilo ve Vizovicích velký zájem a nadšení. Na základě stanov bývalého Turnklubu se vytvořily stanovy sokolské. Již v září 1893 byl pořádán celodenní výlet do Valašských Klobouk v sokolských krojích k veřejnému cvičení. V srpnu 1885 se sešla ustavující schůze Sokola ve Vizovicích o počtu 26 členů. Činnost byla pestrá, kromě cvičení se pořádaly vycházky do okolí, výlety s programem v krojích, divadelní činnost a později byla založena knihovna. Spolková místnost byla v Kmochově hotelu na náměstí ve Vizovicích.

Během I. světové války činnost sokolská byla velmi utlumená,protože hodně členů bylo na vojně. V roce 1919 byla činnost opět obnovena v plné šíři, přibyl tělocvičný inventář, kulisy. Začalo se uvažovat o stavbě Sokolovny. Starosta jednoty sokolské začal vyjednávat s velkostatkářem Stillfriedem o zakoupení místa v nádražní třídě. Vyhlednutý pozemek pan velkostatkář prodal, jednalo se o rybník a část okolí. A tak se ještě v roce 1919 začalo s přípravou staveniště. Jednalo se o drenážování a zavážení rybníka.

Nový majitel hotela, Karel Kmoch, sdělil, že pronajaté místnosti jednotě sokolské od 1.4.1920 přejímá sám a jednotě půjčil místnosti jiné. Zvedl nájem a podmínky stanovil naprosto nepřijatelné. Dne 6.4.1920 se museli členové vystěhovat ze spolkové místnosti hotelu. Část majetku se přestěhovala do ovocnářské školy a knihovna do obecné školy.

V lednu 1920 na valné hromadě se rozhodlo o stavbě Sokolovny. V tomto roce měla Jednota sokolská ve Vizovicích již 73 členů.

K podání návrhů na budovu Sokolovny byl požádán brněnský architekt Flora a vizovičtí stavitelé Slezák, Sušila a Fojtík. Projektantem Sokolovny byl ing Flora, projektovou dokumentaci zpracovali architekti Václavek a Gottlicher z Brna. Stavba byla zadána místnímu stavitelovi Slezákovi.

Rybník byl zavezen kamenem a zacementován. 5.září 1920 byl položen základní kámen. Byla pozvána veškerá představenstva okolních obcí, hasičské sbory, pokrokové korporace, v průvodu bylo 30 ozdobených vozů. Průvod šel od Palackého náměstí.

Každý člen Sokola byl povinen odpracovat 32 hodin na stavbě Sokolovny. Cihly byly vypáleny v cihelně br. Kozla (250 000 Ks). Při pokryvačských pracech se stala nevídaná událost, že lidé udělali živý řetěz a podávali ručně skřidlu z vagonů přistavených na vizovském nádraží až na střechu budovy.

Stavba budovy byla uskutečněna z dobrovolných příspěvků, půjčky a odpracovaných hodin členů. V období slavnostního otevření Sokolovny měla již Jednota sokolská 266 členů.

Již 7. července 1921 proběhlo v sále divadlo Noc na Karlštejně, a 8. července byl v sále koncert. Slavnostní otevření budovy proběhlo 9.července 1921. V dopoledních hodinách byl průvod, který byl tak velký, že když vcházel do Sokolovny ve čtyřstupech konec byl u obecního domu. Odpoledne bylo cvičení u Sokolovny.


Všichni starostové a předsedové Sokola se pečlivě starali o budovu a areál. Největších oprav zaznamenala budova a areál po roce 1957 za předsedy učitele Oldřicha Haly. Byly zřízeny tenisové kurty opraveno a zvětšeno koupaliště, přistaven malý sál k původní budově, zahradní restaurace, tartanové hřiště pro házenou.

Vyznavačům sportu je k dispozici: Hřiště pro házenou a malou kopanou. Tenisové kurty, areál koupaliště, případně se zapojit do oddílu turistiky, volejbalu, orientačního běhu, šachového oddílu, sportovní gymnastiky, aerobicu, zdravotního cvičení a tenisového oddílu. 

Pro rodinné oslavy a plesy je určen historický sál v budově Sokolovny nebo malý sál.

Budova Sokolovny má restauraci, která je v provozu celý týden.

Copyright (c)2009 TJ SOKOL Vizovice & ARTEsoft s.r.o.