TJ SOKOL Vizovice Sport, zdraví, kondice ...

Společné akce 

Vývěska

Tělovýchovná jednota

Domů

Oddíly

Kontakt

Sokolovna - ubytování

 Historie TJ SOKOL Vizovice

Fotogalerie

Aktuality

News & Updates


Archive

Dne 22.11.2012 byl uděleno čestné občanství Města Vizovice panu Františku Mojžíšovi in memoriam
Položení věnce k obětem 1. světové války na místním hřbitově a odhalení pamětní desky npr. Ivanu Kolaříkovi na budově Sokolovny ve Vizovicích dne 26.10.2012


Odhalení pamětní desky npr. Ivanu Kolaříkovi
Výbor Tělovýchovné jednoty SOKOL Vizovice děkuje Městu Vizovice a jejím představitelům za opravu laviček a natření fasády v areálu hřiště SOKOLOVNY Vizovice


9.6.2009 oslaví naše nejstarší členka Anna Holčáková 90 narozeniny. Dožívá se jich v plné fyzické i duševní svěžesti.
12.6.2009 se uskuteční Večerní přechod Vizovických hor. Sraz v 17:30 hodin u Sokolovny.

25.6.2009 se uskuteční Běh zámeckým parkem v 16:00 hodin. Sraz u gadiátorů v parku.
3.10.2011  oslavila naše členka Vlasta Mojžíšová 90.narozeniny.
Dne 13.1.2012 by se dožil STÝCH narozenin dlouholetý funkcionář a tajemník TJ Sokol František Mojžíš.Připomínka ke stému výročí narození pana Františka Mojžíše

 

Pan František Mojžíš se narodil 13. ledna 1912 a nyní uplyne 100 let od doby jeho narození a podle našeho názoru patřil k nejvýznamnějším osobnostem SOKOLA Vizovice.

Co by funkcionář působil ve výboru SOKOLA celkem 59 let a to od roku 1937 až do roku 1996. Byl dlouhodobým jednatelem naší jednoty a chodící kronika jak tělovýchovného hnutí za první republiky tak i v poválečných letech přes normalizaci až po sametovou revoluci na Vizovicku. Taktéž byl perfektně obeznámen o celkovém majetku v rámci sjednocení tělovýchovného hnutí po roce 1948. Dokázal prosadit, že Sokolovna vždy zůstala na listu vlastnickém SOKOLA Vizovice a to jak za komunistické éry tak i po sametové revoluci. Byl nepřehlédnutelným aktérem, kdy se měla vizovická sokolovna v sedmdesátých letech minulého století zlikvidovat. Nepatřil k žádným přeběhlíkům a byl vždy čestným a statečným mužem, což mu v roce 1951 vyneslo, že byl z místa soudního úředníka přeřazen do výroby ZPS Gottwaldov a tam setrval až do odchodu do důchodu.

V roce 1977 byl z jedním z hlavních aktérů, kdy se začal pořádat memoriál letce Jaroslava Hály a při tomto memoriálu docházelo k neoficielnímu setkávání letců Britské letky.

Celý svůj život zasvětil SOKOLU Vizovice a v boji o záchranu budovy Sokolovny a to jak fyzicky, tak i o nepřevedení z listu vlastnického SOKOLA Vizovice na jiné listy vlastnické, kterými měli být ČSTV a po revoluci Česká obec sokolská. Při dlouholetém soudním sporu o majetek s Českou obcí sokolskou patřil k hlavním živoucím svědkům tohoto sporu a jeho svědectví bylo nejdůležitější pro zachování a zachránění tohoto historického majetku ve Vizovicích.

 

Ve Vizovicích dne 26.11.2011

za výbor TJ SOKOL Vizovice

předseda ing. Kalenda Jiří

 

 

 

 


Copyright (c)2009 TJ SOKOL Vizovice & ARTEsoft s.r.o.