TJ SOKOL Vizovice Sport, zdraví, kondice ...

Společné akce 

Vývěska

Tělovýchovná jednota

Domů

Oddíly

Kontakt

Sokolovna - ubytování

 Historie TJ SOKOL Vizovice

Fotogalerie

Aktuality

News & Updates


Archive

 

Sokolovna

SokolovnaBudova naší sokolovny je významnou dominantou města Vizovice. V jejich objektech jsou dva sály s místy na sezení, poslech i tanec. Tyto dva sály jsou spotřební pojmout až 500 lidí a pro potřeby návštěvníků sponzorovaných akcí jsou k dispozici taktéž bar a kuchyňka.

Nejčastějším výhodám těchto prostorů jsou akce pořádané tělovýchovnými jednotkami nebo soukromými akcemi a firemní večírky. Naše prostory si můžete pronajmout i vy.Akce pořádané TJ

Soukromé a firemní akce

Mezi nejběžnější akce pořádané samotnou TJ a jejími speciálními členy patří:

  • plesy a zábavy,
  • klubové večery, přehlídky,
  • dětský karneval,
  • výstavy, burzy, atd.

Mnohdy je celá sokolovna a její přilehlé prostory využívány jako sportovní sázení v případě pořádání sportovních závodů, oblíbených z našich oddílů.

Prostory nabízíme soukromým osobám i společnostem. Běžně jsou u nás pořádány firemní večírky, svatby a jiné společenské události.

V symbióze s přilehlou restaurací pití k zábavě, jídlo a pití.


Základní údaje o budově Sokolovny, o její historii ao velkých operacích
Jde o budovu, postavenou ve 20. letech 20. století Tělovýchovnou jednotou Sokol ve Vizovicích, kronika Sokola uvádí jako autory projekt arch. Floru, arch. Václavka a arch. Gottlichera z Brna. Objekt se nachází při Nádražní ulici na jihozápadním místě od centra města Vizovic. Architektura budov je silně inspirovaná ojedinělým stylem nedalekých Jurkovičových Luhačovic, nesoucí prvky doznívající secese a prvky lidové architektury. Budova na nepravidelném, členěném půdoryse je podsklepena, zastřešena kombinací sedících a pultových střech a vikýřů, kteří mají zájem pronikají, místy s valbovým nebo podlomenicovým ukončením, tryty taškami bobrovkami.Stavba začíná ve dvou etapách, v roce 1921 byla předána k užívání hlavní části budovy - v roce 1924 byla dokončena jižní křídla s restaurací a ubytováním.
Zděná budova počítá na kamenném soklu, východní štít je předsazen před lícem průčelí a je podepřen krakorci s kapkami, na něž navazuje podlomenice, horní část je kryta kabřincem s makovicí. Zdvojený štít jížního křídla je vyzděn do výše patra, vrcholová část je bedněna s tradičním motivem slunce a podlomenicí. Západní strana je řešena jako hlavní průčelí s osově dostupným vstupním portálem a dvěma čtyřtabulkovými okny po obou stěnách přízemí. Portál je řešen jako zapuštěný vstup, podepřený čtyřmi sloupy v dórském tvarosloví s centrálními dvoukřídlovými prosklenými dveřmi a po vnějších hranicích s oknem. Stupňovitě osazené první patro je prolomeno trojicí čtyřtabulkových oken se šambránou ve vaší ozdobě a po jejich stěně jsou umístěny sgrafity se sportovními motivy.
Průběžné cílové přistaveného centrálního křídla je v půdoryse řešeno s odsazením do středu stavby. Střední část přízemí je omezena okny s obloukovým nadpražím a po oblacích dvou kvoukřídlovými okny. Střecha této centrální části je pultová a přechází do formy podlomenice. Patro je řešeno jako velké podkroví s pěticí dvoukřídlých centrálně osazených oken.Vrcholová část štítu je zdvojené sedlové střechy jížního křídla je pod podlomenicí bedněna s tradičním motivem slunce. Ve východní straně křídla je vstup do restaurace, nad nímž je malý vikýř s prosvětlovacím oknem, kryjící schodiště do podkroví, je zastřešen valbovou stříškou. Východní průčelí má secesní prvky zdobené, které korespondují s plasticky řešenými soklem jako rustikální kamenné bosáž kolem celých staveb.Interiér sálu, jeviště,
Budova sokolovny prošla stavebním vývojem, nezměnila se na vzhledu stavby bezpečnostních degradačních zásahů. Novodobá dvoupodlažní přístavba kotelny a sociálního zázemí je situována v suterénu a na severní stěně objektu, je třeba vidět neruší vzhled původní vašírázné architektury.
Budova sokolovny vzhled hmotného i architektonického výrazného objektu, dominující okolní zástavbě, který má výrazné tvary i kvalitní dekoraceobou fasád (malby, sgrafita, kontrast strukturovaných a hladkých omítek, vyřezavané dřevěné stíty aj.) Patří ke kvalitním ukázkám secesní architektury na Zlínsku. Výhodné významně spoluvytváří architektonickou a urbanistickou hodnotu částí Městské památkové zóny Vizovice. Jde o mimořádně intaktně dochovanou ukázku architektonického stylu, inspirovaných prvků lidového architektuře a doznívajících secesí, kteří se pokoušeli zpracovat svébytné projevy národního architektury, ve vývoji architektonické tvorby, kteří zůstali sousední hranou jevem. Věcná budova je bohatě dokumentována řemeslnou a uměleckou dovedností, která je dokumentována vývojem společenského a kulturního života uživatele regionu.
Tesařské prvky jsou velmi dobré. Příklad regionálního historismu aplikovaný na konci první třetiny 20. století. Tyto prvky jsou již otevřené navazují na secesní architekta Dušana Jurkoviče v nedalekých Luhačovicích na počátku 20. století.

zpět

 

Copyright (c)2009 TJ SOKOL Vizovice & ARTEsoft s.r.o.