Fasáda

Projektová dokumentace na obnovu fasády byla zpracována v roce 2006 panem ing. arch. Sommerem. Od té doby uběhlo 15 let a současný stav fasády se hodně změnil vlivem povětrnostních podmínek. Na některých místech došlo k jejímu opadávání, k degradaci sgrafit a původní barevnost maleb je v současné době pryč…, a tudíž textová část z roku 2006 plně neodpovídá současnému stavu. Jedním z důvodů, proč naše žádost nebyla podpořena jak z Ministerstva kultury, tak ze Zlínského kraje, je právě stáří projektové dokumentace, která si vyžaduje aktualizaci, ale hlavně nutnost dodělání „stratigrafie“, tedy provedení pečlivého průzkumu původní fasády. Princip stratigrafie spočívá v odebrání vzorků na určitých místech fasády, kdy jsou pod mikroskopem pozorovány jednotlivé barevné vrstvy. Pro určení pojiv a pigmentů jsou provedeny orientační mikrochemické zkoušky. Tato důsledná analýza následně určí způsob restaurátorských oprav, případně konzervace stávající fasády včetně použití nejvhodnějších materiálů, aby se docílilo původní kvality, barevnosti a hlavně dlouhověkosti.

V současné době činíme maximální kroky k tomu, abychom našli projektanta, který provede revizi původního projektu a připraví projektovou dokumentaci včetně stratigrafie vhodnou pro žádosti o dotace pro rok nadcházející. Musíme společně věřit, že se nám to časově podaří zvládnout.