Projekty

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Dokončené projekty, projekty v běhu, projekty, na kterých pracujeme a projekty plánované v nebližší budoucnosti.

Dětské hřiště s workouty

Chceme vrátit radost, smích a sportovního ducha do současného smutného areálu ...

Prořez stromů

Drtivá většina vzrostlých lip v areálu Sokolovny je napadena jmelím a je v havarijním stavu. Proto jsme na podzim minulého roku zažádali odbor ŽP o kácení stromů v areálu Sokolovny...

Kotelna

Kotelna je v této chvíli největším problémem a musí se kompletně renovovat.
Náklady na renovaci budou podle projektové dokumentace
asi 1 100 000 Kč.

Zateplení

V tomto zateplovacím projektu se jedná především o výměnu oken v malém sále a položení izolace na půdu.
Tepelné ztráty by se těmito kroky měly snížit o 20%.

Fasáda

Fasáda Sokolovny je problém nejvíce viditelný, avšak "pouze" estetický.
Náklady na novou fasádu se budou pohybovat komel 3,2 mil. Kč.

hotové PROJEKTY

Věříme, že se i tato sekce bude rychle plnit...

Dokončení střechy

Zdánlivá drobnost, ale ve výšce kolem 20 metrů a i zevnitř obtížně dostupná.
Nejdůležitější na této opravě je fakt, že dále nebude zatékat na půdu a nepoškodí plánované zateplení.