Prořez stromů

NÁHRADNÍ VÝSADBA ZA EKOLOGICKOU ÚJMU

V roce 2022 jsme odstranili 18 ks stromů z důvodu bezpečnosti, vás občanů. Ze zákona musíme realizovat náhradní výsadbu a to v počtu 29 ks nových stromů, plus určitý počet keřů.

Chceme, aby naše další generace měla dostatek zeleně a životadárného kyslíku a rovněž chceme, aby i historická budova sokolovny byla v krásném, zeleném a zdravém prostředí.

... A PROTO, ZASAĎ SI SVŮJ STROM

Jak zní jedno známé pořekadlo: “Postav dům, zasaď strom a zploď syna”, máme pro vás možnost vysadit si v prostoru sokolovny “svůj strom”.
Na výsadbu dohlíží člověk s dostatečnými zkušenostmi se sázením stromů. Na náhradní výsadbu máme ještě nějaký ten rok… a můžeme ji rozdělit na etapy, ale pokud by byl velký zájem, vás občanů, tak to můžeme sfouknout za dopoledne.
S dětmi si zasadíte strom a třeba ho i pojmenujete a jak strom roste, tak roste i Vaše dítě, a to zahřeje u srdce. Každý den můžete chodit zalévat a tatínci mohou zalévat svá játra v restauraci na sokolovně.
 
Na konci stránky je náhled na novou výsadbu a níže uvádíme seznam stromů “Náhradní výsadby”. Jelikož výsadbový materiál musí mít při náhradní výsadbě požadované parametry – obvod kmínku (12 – 14cm) a výšku, tak tomu odpovídá i cena. 
 
Pokud se rozhodnete pro výsadbu některého stromu z výběru, ozvěte se prosím na e-mail: tjsokolvizovice@seznam.cz, z důvodu podrobného sdělení informací (Darovací smlouva) a kontaktní adresy štědrého dárce. Finanční částku za strom ve výši 5.000,-Kč můžete zaslat na “Běžný účet” TJ Sokol Vizovice, z.s., s uvedením názvu stromu a jména dárce. Zbývající doplatek uhradí TJ Sokol Vizovice. O následné výsadbě za účasti vás, štědrých dárců, budete informováni.

CENÍK STROMŮ NÁHRADNÍ VÝSADBY

  • Lípa /Tilia cordata/ – 4ks – cena za kus – 5.466,-Kč
  • Líska turecká /Corylus colurna/ – 12ks – cena za kus 7.962,-Kč
  • Trnovník akát /Robinia pseud. ´Umbraculifera´/ – 4ks – cena za kus – 4.816,-Kč
  • Bříza převislá /Betula pendula ´Youngii´/ – 1ks – cena za kus – 6.471,-Kč
  • Hloh obecný / Crataegus lavallei ´Carrierei´/ – 2ks – cena za kus – 7.589,-Kč
  • Sakura /Prunus serr. ´Kiku-shidare-sakura´/ – 1ks – cena za kus – 7.589,-Kč
  • Slivoň myrobalán /Prunus cerasifera ´Nigra´/ – 5ks – cena za kus – 6.471,-Kč

Stav vzrostlých stromů byl neúnosný a místy životu nebezpečný

Drtivá většina vzrostlých lip v areálu Sokolovny je napadena jmelím a je v havarijním stavu.
Proto jsme na podzim minulého roku zažádali odbor ŽP o kácení stromů v areálu sokolovny z důvodů bezpečnosti našich spoluobčanů. Naší vizí byla revitalizace zeleně v celém areálu – viz námi předložená studie s náhradní výsadbou.
Správní orgán nám schválil pokácet 2 stromy v havarijním stavu a 13 stromů s doporučením náhradní výsadby dle studie. Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí nabylo první moci ke konci měsíce března, tak kácení musí proběhnout až v období vegetačního klidu, tedy na podzim letošního roku.

Jarní bezpečnostní prořez líp a jasanu na Sokolovně

Na jaře 2021 proběhl částečný bezpečnostní ořez líp vedle chodníku za Sokolovnou a kolem kurtů. Prořezán byl i jasan naproti hospody, kde byly zároveň instalovány čtyři bezpečnostní vazby.

Návrh celistvé úpravy areálu

Mapa plánované výsadby

Legenda - fotografie rostlin