Prořez stromů

Drtivá většina vzrostlých lip v areálu Sokolovny je napadena jmelím a je v havarijním stavu.
Proto jsme na podzim minulého roku zažádali odbor ŽP o kácení stromů v areálu sokolovny z důvodů bezpečnosti našich spoluobčanů. Naší vizí byla revitalizace zeleně v celém areálu – viz námi předložená studie s náhradní výsadbou.
Správní orgán nám schválil pokácet 2 stromy v havarijním stavu a 13 stromů s doporučením náhradní výsadby dle studie. Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí nabylo první moci ke konci měsíce března, tak kácení musí proběhnout až v období vegetačního klidu, tedy na podzim letošního roku.

Jarní bezpečnostní prořez líp a jasanu na Sokolovně

Na jaře 2021 proběhl částečný bezpečnostní ořez líp vedle chodníku za Sokolovnou a kolem kurtů. Prořezán byl i jasan naproti hospody, kde byly zároveň instalovány čtyři bezpečnostní vazby.

Návrh celistvé úpravy areálu

Mapa plánované výsadby

Legenda - fotografie rostlin