Složení výboru a jeho vize

V srpnu 2022 bylo zformováno nové vedení TJ Sokol Vizovice, z.s.. Aktuálně má složení výboru tuto podobu:

 • PETR VEČERKA – předseda
 • MAREK STIBORA – místopředseda
 • Ing. DAVID PECHAL – místopředseda
 • Ing. ROMAN PERSUN – člen výboru
 • Ing. JIŘÍ NEKVAPIL – člen výboru
 • Ing. ONDŘEJ KRAJČA – člen výboru

Jsme lidé, kteří se poznali za jediným cílem – zbavit Sokolovnu špatné pověsti, opravit budovu a přilehlý areál a dál spravovat tento historický objekt tak, aby opět sloužil Vizovjanům v plné míře.

Co pro to děláme:

Uvedení budovy a okolí do bodu "nula"

Abychom mohli něco vymýšlet a posouvat, je nejdříve nutné, vypořádat se s jasně danými úkoly. Oprava kotelny je nezbytná, stejně tak vyřešení situce s omlazením stromů v areálu. Chátrající fasáda sice nikoho neohrožuje na životě, ale renovace je neodkladná z pohledu ochrany historických památek. Dotažení renovace střechy a zateplení budovy taky přispěje k vyššímu komfortu na plesech a jiných akcích.

Veřejná sbírka, podpora města Vizovice a dotační tituly

Všechny plánované akce vyžadují obrovské finanční prostředky, které nemáme a v této době ani nemůžeme vydělat pořádáním akcí, pronájmy apod.

Pozitivní strana mince jsou otevřené dotační programy kraje, Ministerstva životního prostředí a dalších. Peníze vybrané ve veřejné sbírce plánujeme použít právě jako spoluúčast v těchto dotačních programech. Všem přispěvatelům moc děkujeme!

Plány do budoucna jsou velké

 • zprovoznění ZAHRÁDKY nad podchodem jako prostor s grilem a posezením k pronájmu veřejnosti
 • zprovoznění PIVNICE na pořádání oslav, akcí apod.
 • zkulturnění AREÁLU  – vykácení starých, uschlých stromů a kompletní výsadba nové zeleně
 • oživit opět AREÁL – nová tribuna, multifunkční hřiště, průlezky pro menší děti, třetí tenisový kurt, zázemí pro tenisty
 • obnovit a rozšířit kroužky pro děti

A zdaleka to není všechno, jen vše záleží na čase, penězích a v první řadě na rozšíření našich řad. Proto budeme rádi, když vyplníte a pošlete přihlášku, nebo Sokolovnu podpoříte účastí na brigádách, nebo jen vyplníte formulář s návrhy v zápatí stránky.