Dětské hřiště s workouty

Oranžové hřiště

Jistě s námi budete souhlasit, že náš areál kolem budovy Sokolovny zeje prázdnotou. V slunných dnech zde můžeme slyšet povykování našich ratolestí, ale nemají si kde hrát, lépe řečeno, na čem hrát. Název „Oranžové hřiště“ není myšleno, že by hřiště bylo oranžové, ale jedná se o grantový program Nadačního fondu společnosti ČEZ, jejímž smyslem je finanční podpora výstavby dětských, sportovních a multifunkčních hřišť. Tato Nadace působí od roku 2003 a za toto období finančně podpořila řadu měst a obcí.

V měsíci lednu jsme zpracovali elektronickou žádost o finanční podporu. Rádi bychom z této podpory, pokud bychom byli úspěšní, realizovali dětské herní prvky. Součástí naší žádosti jsou i workoutové prvky, které mohou využívat i spoluobčané různých věkových skupin.

V návrhové studii můžete vidět vizualizaci, jak bychom do budoucna rádi naplnili náš sen. Podmínkou však je, že herní a workoutové prvky musí splňovat normu ČSN EN 1176 – obecné bezpečnostní požadavky pro trvale instalovaná zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště. Nyní bude záležet jenom na Nadaci ČEZu, zda nás podpoří.