Nové okapy a svody

Za peníze od dárců na transparentní účet jsme koupili nové měděné okapy a svody. Je to drobný, ale obrovsky důležitý krok k opravě Sokolovny, protože nemělo smysl investovat do opravy drahé fasády, dokud na ni zatékalo.

Tímto děkujeme všem, kteří na transparentní účet přispěli a taky chlapům, kteří nám nové rýny pomohli osadit.