Seznámení občanů s hospodařením TJ Sokol Vizovice, z.s.

Rádi bychom vás seznámili s aktuální finanční situací TJ Sokol Vizovice, z.s., která disponuje dvěma účty – sokolským a transparentním. Stav sokolského účtu ke dni 31. 7. 2022 byl 1 090 000 Kč, z nichž 500 000 Kč je dotace od města Vizovice na novou kotelnu (tyto finanční prostředky je nutné proinvestovat do konce roku 2022), která již v současnosti téměř dosluhuje.

Cena dvou hlavních kotlů (o jmenovitém výkonu 48 kW) a jednoho podružného kotle v restauraci (o jmenovitém výkonu 25 kW) bude cca 600 000 Kč včetně vyvložkování dvou komínů a nových rozvodů.

Co se týče nákladů za energie, tak od roku 2017 byla průměrná spotřeba celé budovy přibližně 6000 m3 plynu ročně, a to jak všichni víme, byla v sále často zima. Navíc by od příštího roku mělo dojít k výraznému navýšení ceny za plyn, a to ze současných 750 Kč/MWh na cca 2750 Kč/MWh. Aktuální měsíční zálohy na plyn, elektřinu a vodu včetně restaurace

činí v současnosti 23 110 Kč. V září 2022 dojde k navýšení měsíčních záloh za elektřinu a od nového roku (2023), kdy nám končí fixace současné ceny za plyn, dojde rovněž k navýšení také záloh za plyn.

Za letošní Masters of Rock se po odečtení nákladů vydělala částka 370 000 Kč, a to konkrétně za stanový kemp, parkoviště pro auta a také ubytování v budově sokolovny. Tato částka je již započítána do sokolského účtu.

Na transparentním účtu je k dispozici 173 000 Kč, které je potřeba proinvestovat do konce roku 2022. Všem občanům, kteří náš spolek prostřednictvím tohoto účtu finančně podpořili, za jejich příspěvky moc děkujeme.

Nové vedení TJ Sokol Vizovice z.s. vykonává veškerou aktivitu na sokolovně bez nároku na jakoukoliv odměnu, což dokazuje, že i dnes se stále ještě najdou lidé, kteří dělají různé činnosti z dobré vůle a nostalgie ke zdejšímu prostředí, ve kterém vyrůstali.

Tímto bychom zároveň rádi vyzvali občany města Vizovic, kteří mají nápady na uspořádání jakéhokoliv typu akce pro naše občany včetně dětí, ať nás kontaktují a my jim s uspořádáním dané akce rádi pomůžeme. Pokud se mezi Vámi najdou kreativní lidé, rádi si Vaše myšlenky a vize, o tom kam by měl osud sokolovny a celého areálu nadále směřovat, poslechneme.

Výbor TJ Sokol Vizovice, z.s.:

– předseda Petr Večerka, místopředsedové Marek Stibora, Ing. David Pechal

– další členové výboru: Ing. Roman Persun, Ing. Ondřej Krajča, Ing. Jiří Nekvapil